KONEČNĚ VENKU – FOTBALOVÁ HVĚZDA ONLINE!!

Porovnejte síly s ostatními – soutěž probíhá od 27. května 2021 do středy 30. června do 23:59 hodin.

 

 

FOTBALOVÁ HVĚZDA ONLINE

A) pravidla soutěže

 

1. DISCIPLÍNA

Slalom mezi dvěma kužely

 • vzdálenost mezi startem a prvním kuželem je 2m a mezi prvním a druhým kuželem je rovněž 2m
 • dráha mezi kužely vytváří „osmičku“, která se musí proběhnout 3x plynule za sebou
 • první kužel můžeme začínat obíhat zprava nebo zleva (strana nerozhoduje)
 • čas se spouští prvním dotekem míče a zastavuje se po proběhnutí hráče pomyslnou čarou START/CÍL
 • pokud nebudete mít k dispozici kužely, lze použít např. PET lahve
 • čas je nutné změřit a zaslat společně s videem, ale dle potřeby bude zkontrolován

 

2. DISCIPLÍNA

Žonglování s míčem

 • míč si „nabereme“ nohou, nelze používat ruce
 • pravidelně střídáme nárt a koleno (nelze použít za sebou 2x nárt nebo 2x koleno)
 • jeden úspěšný pokus = 1x nárt a 1x koleno (nelze skončit nártem, to je pouze započatý pokus, který se nebude počítat do celkového počtu úspěšných pokusů)
 • maximální možný časový limit pro žonglování s míčem (počet úspěšných pokusů) je 2 minuty

 

3. DISCIPLÍNA

Střelba na přesnost

 • PET láhev pověsíme na cokoliv (strom, tyč, okap, …) do výšky 1m nad povrch
 • kopeme ze vzdálenosti 5m
 • počítá se úspěšnost v pěti po sobě jdoucích pokusů (video nelze sestříhávat !!!)
 • můžete použít větší počet míčů, nebo vám míč může někdo podávat

 

B) podmínky účasti

Pro úspěšnou účast v soutěži je zapotřebí zaslat přes uschovna.cz tři videa s jednotlivými disciplínami na adresu: chcivyhrat@fotbalovahvezda.cz

Z videa musí být jednoznačně zřetelné, že všechny disciplíny prováděl tentýž hráč. Videa nesmí být sestříhaná, zrychlená, ani jiným způsobem upravená. Veškeré disciplíny musí být splněny v rámci pravidel a v duchu fair play.

Videa do soutěže můžete posílat od 27. května 2021 do středy 30. června 2021 do 23:59 hodin.

Soutěž je vyhlášena pro ročníky 2007 a 2008. (datum narození 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008 včetně).

Pokud jste s námi nesoutěžili v Regionálních fotbalových akademiích, zašleme vám formulář GDPR se souhlasem, že můžeme zveřejnit vaše video, popřípadě fotografie na webu, FB a Instagramu.

Celkové pořadí bude určeno součtem umístění v jednotlivých disciplínách (nejnižší součet vyhrává).

Pět nejlepších hráčů získá zajímavé ceny od firmy TCL.

 

K videím je nutno doložit tyto informace:

 1. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště
 2. telefonní kontakt, mailová adresa
 3. Slalom mezi dvěma kužely: výsledný čas (v sekundách)
 4. Žonglování s míčem: počet úspěšných pokusů (jeden úspěšný pokus = 1x nárt a 1x koleno)
 5. Střelba na přesnost: počet zásahů PET lahve (z pěti po sobě jdoucích pokusů)

 

 

Pravidla bodování a soutěžní řád

soutěže STAŇ SE FOTBALOVOU HVĚZDOU (dále jen „Soutěž“) pořádanou SPOLKEM PRO PODPORU MLÁDEŽE A KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ, IČ: 26533910, se sídlem Navrátilova 676/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Pořadatel“) a organizovanou panem Martinem Kolářem, IČ: 68854587, se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 4/41, PSČ 186 00 (dále jen „Organizátor“). Pořadatel a Organizátor upozorňují, že tato Pravidla bodování a Soutěžní řád jsou nedílnou součástí Podrobných pravidel soutěže ze dne 3. září 2019. Veškeré informace k Soutěži naleznete na stránkách www.fotbalovahvezda.cz.

 

PRAVIDLA BODOVÁNÍ

 1. Hra (bodování)
  1. Turnaj 3 na 3 hráče:
   • základní část (12 týmů, 4 základní skupiny po 3, každý s každým);
   • play-off: postupují pouze vítězové skupin (semifinále, finále a zápas o třetí místo);
  2. Tříčlenné týmy se stejnými dresy;
  3. Rozměry hřiště: 20x15m vymezené pomocí kuželů;
  4. Hrací doba: 3 x 3 minuty, přičemž pauza na občerstvení mezi třetinami je 3 minuty;
  5. Hraje se na 4 branky, kdy každý tým na 2, umístěné na brankové čáře, vzdálenost od sebe je 6 m;
  6. Chytá se bez pomocí rukou a rozměr branky je 115 x 90 cm;
  7. Auty se rozehrávají kopem;
  8. Rohy se nerozehrávají: 3 rohy = penalta hraná z půlky hřiště do prázdné branky;
  9. Zákaz odebírání míče skluzem;
  10. Každý faul = trestný kop z půlky hřiště do prázdné branky;
  11. Bodování: vítěz 200 b., 2. 180 b., 3. 160 b., 4. 140 b., 5.-8. 100 b., 9.-12. 50 b.;
  12. Celková doba testování max. 1,5 hod.

 

 1. Dovednostní testy (bodování)
  1. Zpracování míče + slalom na čas (7 s =100 b., viz. Tabulka a schéma);

   Tabulka a schéma

    

  2. „Nožičky“ (100=100 b., 99=99 b., 98=98 b., … 2=2 b., 1=1 b.);
  3. „Hlavičky“ (50=100 b., 49=98 b., 48=96 b., … 2=4 b., 1=2 b.);
  4. Statická střelba (5 střel, body dle úspěšnosti a obtížnosti kopu-20 b., 30 b., 40 b., 50 b.) Maximálně 250 b;
  5. Celková doba testování max. 1,5 hod.

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

 1. Soutěžící je povinen se on-line přihlásit v tříčlenném týmu v období od 1. 10. 2019 do naplnění kapacity účastníků na stránkách Soutěže www.fotbalovahvezda.cz;
 2. Soutěžící je povinen dostavit se v daný termín a čas do jím vybrané akademie v doprovodu osoby starší 18 let;
 3. Soutěžící je povinen absolvovat všechny stanovené disciplíny (turnaj a 4 dovednostní testy);
 4. Soutěžící je povinen dodržovat Podrobná pravidla soutěže a jednat fair-play;
 5. Při celkové rovnosti bodů rozhodují tato kritéria:
  1. lepší umístění v turnaji;
  2. lepší čas ve slalomu mezi kužely; a
  3. vyšší počet bodů ve statické střelbě.
 6. Z každé akademie postupují 3 nejlepší Soutěžící a je určen 1 náhradník;
 7. Z 9 akademií postupuje 30 nejlepších Soutěžících a je určeno 10 náhradníků;
 8. Pokud se postupující Soutěžící neúčastní další části Soutěže, na jeho místo automaticky postoupí náhradník, který dosáhl nejvyšší počet bodů;
 9. Komise hodnotící kritéria Soutěže je složena z trenérů, rozhodčích a produkčního týmu.