Pravidla bodování a soutěžní řád

soutěže STAŇ SE FOTBALOVOU HVĚZDOU (dále jen „Soutěž“) pořádanou SPOLKEM PRO PODPORU MLÁDEŽE A KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ, IČ: 26533910, se sídlem Navrátilova 676/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Pořadatel“) a organizovanou panem Martinem Kolářem, IČ: 68854587, se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 4/41, PSČ 186 00 (dále jen „Organizátor“). Pořadatel a Organizátor upozorňují, že tato Pravidla bodování a Soutěžní řád jsou nedílnou součástí Podrobných pravidel soutěže ze dne 3. září 2019. Veškeré informace k Soutěži naleznete na stránkách www.fotbalovahvezda.cz.

 

PRAVIDLA BODOVÁNÍ

 1. Hra (bodování)
  1. Turnaj 3 na 3 hráče:
   • základní část (12 týmů, 4 základní skupiny po 3, každý s každým);
   • play-off: postupují pouze vítězové skupin (semifinále, finále a zápas o třetí místo);
  2. Tříčlenné týmy se stejnými dresy;
  3. Rozměry hřiště: 20x15m vymezené pomocí kuželů;
  4. Hrací doba: 3 x 3 minuty, přičemž pauza na občerstvení mezi třetinami je 3 minuty;
  5. Hraje se na 4 branky, kdy každý tým na 2, umístěné na brankové čáře, vzdálenost od sebe je 6 m;
  6. Chytá se bez pomocí rukou a rozměr branky je 115 x 90 cm;
  7. Auty se rozehrávají kopem;
  8. Rohy se nerozehrávají: 3 rohy = penalta hraná z půlky hřiště do prázdné branky;
  9. Zákaz odebírání míče skluzem;
  10. Každý faul = trestný kop z půlky hřiště do prázdné branky;
  11. Bodování: vítěz 200 b., 2. 180 b., 3. 160 b., 4. 140 b., 5.-8. 100 b., 9.-12. 50 b.;
  12. Celková doba testování max. 1,5 hod.

 

 1. Dovednostní testy (bodování)
  1. Zpracování míče + slalom na čas (7 s =100 b., viz. Tabulka a schéma);

   Tabulka a schéma

    

  2. „Nožičky“ (100=100 b., 99=99 b., 98=98 b., … 2=2 b., 1=1 b.);
  3. „Hlavičky“ (50=100 b., 49=98 b., 48=96 b., … 2=4 b., 1=2 b.);
  4. Statická střelba (5 střel, body dle úspěšnosti a obtížnosti kopu-20 b., 30 b., 40 b., 50 b.) Maximálně 250 b;
  5. Celková doba testování max. 1,5 hod.

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

 1. Soutěžící je povinen se on-line přihlásit v tříčlenném týmu v období od 1. 10. 2019 do naplnění kapacity účastníků na stránkách Soutěže www.fotbalovahvezda.cz;
 2. Soutěžící je povinen dostavit se v daný termín a čas do jím vybrané akademie v doprovodu osoby starší 18 let;
 3. Soutěžící je povinen absolvovat všechny stanovené disciplíny (turnaj a 4 dovednostní testy);
 4. Soutěžící je povinen dodržovat Podrobná pravidla soutěže a jednat fair-play;
 5. Při celkové rovnosti bodů rozhodují tato kritéria:
  1. lepší umístění v turnaji;
  2. lepší čas ve slalomu mezi kužely; a
  3. vyšší počet bodů ve statické střelbě.
 6. Z každé akademie postupují 3 nejlepší Soutěžící a je určen 1 náhradník;
 7. Z 9 akademií postupuje 30 nejlepších Soutěžících a je určeno 10 náhradníků;
 8. Pokud se postupující Soutěžící neúčastní další části Soutěže, na jeho místo automaticky postoupí náhradník, který dosáhl nejvyšší počet bodů;
 9. Komise hodnotící kritéria Soutěže je složena z trenérů, rozhodčích a produkčního týmu.