Pravidla soutěže

A) pravidla soutěže

 

1. DÍLČÍ ČÁST

Zpracování míče

- míč nadhazuje druhá osoba ze vzdálenosti 3m

- míč zpracujeme ze vzduchu kteroukoliv nohou ztlumením nebo stažením tak, aby se po zpracování dotýkal podložky

 

2. DÍLČÍ ČÁST

Žonglování s míčem

- míč si „nabereme“ nohou, nelze používat ruce

- provedeme minimálně 10 „nožiček“, přičemž do žonglování musí být zapojeny obě nohy (nerozhoduje, kolik „nožiček“ bylo pravou a kolik levou nohou - 5:5, 6:4, 7:3, 8:2, 9:1)

 

3. DÍLČÍ ČÁST

Slalom mezi dvěma kužely

- vzdálenost mezi startem a prvním kuželem je 2m a mezi prvním a druhým kuželem je rovněž 2m

- dráha mezi kužely vytváří „osmičku“, která se musí proběhnout 2x plynule za sebou

- slalom ukončíme zaseknutím míče před startovní čarou

- první kužel můžeme začínat obíhat zprava nebo zleva (strana nerozhoduje)

- pokud nebudete mít k dispozici kužely, lze použít např. PET lahve

 

4. DÍLČÍ ČÁST

Střelba na přesnost

- PET láhev položíme na cokoliv (stůl, židli, špalek, …) do výšky 1m nad podlahu

- kopeme ze vzdálenosti 5m, ve stejném směru v jakém je slalom

- počítá se pouze úspěšný pokus (video nelze sestříhávat !!!)

 

 

B) podmínky účasti

 

Pro úspěšnou účast v soutěži je zapotřebí zaslat přes úschovna.cz natočené video na adresu: chcivyhrat@fotbalovahvezda.cz

Z videa musí být jednoznačně zřetelné, že všechny dílčí části prováděl tentýž hráč. Video nesmí být sestříhané, zrychlené, ani jiným způsobem upravené. Celé video musí být natočeno v rámci pravidel a v duchu fair play.

Video do soutěže můžete posílat do pondělí 26. prosince 2021 do 23:59 hodin.

Soutěž je vyhlášena pro ročníky 2007 a 2008. (datum narození 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008 včetně).

Pokud jste s námi nesoutěžili v Regionálních fotbalových akademiích, zašleme vám formulář GDPR se souhlasem, že můžeme zveřejnit vaše video, popřípadě fotografie na webu, FB a Instagramu.

Pořadí bude určeno po kontrole jednotlivých dovednostních částí, které musí být všechny splněny a po změření celkového času.

Tři nejlepších hráči získají zajímavé ceny od firmy TCL.

 

K videu je nutno doložit tyto informace:

1. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště

2. telefonní kontakt, mailová adresa

3. výsledný čas (v sekundách): od prvního doteku hráče s míčem při zpracování, až po náraz míče do PET láhve